Crni vrh

Šta obići na Divčibarama

Crni vrh

Crni vrh

Prvi deo ove staze je isti kao za Veliku pleć. Kod drveta sa crvenim putokazima treba nastaviti putem pravo, blago uzbrdo.
Kada se prodju vikendice sa desne strane staza ulazi u šumu borova, jela, cerića i breza, obraslu gustom travom.
Izmedju njih staza vijuga uzbrdo. Uspon nije težak ali je stalan, pa se povremeno treba odmoriti.
Kraj uspona je na samom kamenito-travnatom vrhu koji je označen na nekoliko velikih kamenova.
CRNI VRH sa 1096 m.n.v. je po visini drugi Maljenski vrh, ali se zbog blizine nametnuo najvišem vrhu Kraljevom stolu koji
je udaljeniji od centra Divčibara. Sa Crnog vrha se pružaju upečatljivi pogledi na istok (levo), jug (pravo) i zapad (desno),
pa se tim redom vide: Suvobor, Kablar, Ovčar, Zajčica i Subjel, a kad je vedro u daljini se vide Golija, Kopaonik, Zlatibor,
Tara i Zvijezda. Na krajnjem zapadu vide se sve ostale valjevske planine:
Povlen, Magleš, Jablanik i Medvednik i ispod njih Drenovački kik, Bukovi i ostala pobrdja.
Pogled na sever prema Divčibarama zaklanja šuma kroz koju vodi staza.

U apartmanima NINA Divčbare se nalaze štampane mape na kojima su označene lokacije vrhova Divčibara i udaljenosti
od svakog apartmana.