Golubac

Šta obići na Divčibarama

Golubac

Golubac

Sa Golubca, pogled se pruža na sve strane. Na zapad se vide valjevske planine: Povlen, Magleš, Jablanik i Medvednik,
a na sever u daljini Cer. Na zapadu, ispod Golubca je šumovita, duboka dolina Bukovske reke.

Suprotno, na istočnoj i južnoj strani pada pogled na najviši Maljenski vrh Kraljev sto, Veliku pleć, Crni vrh i Paljbu
i celu divčibarsku visoravan, sa livadama i šumarcima iz kojih izviruju krovovi odmarališta i hotela.
Zbog toga se ova staza preporučuje kao prva koju treba prepešačiti,
jer će se tako steći odličan uvid u geografski položaj Divčibara i ostale pešačke staze.
Sa njega se pruža prekrasan pogled na Ravnu goru i Suvobor, Kablar, Ovčar, Zajčicu i Subjel.
Kad je vidik bistar u daljini se vide Golija, Kopaonik, Zlatibor i Tara. Ispod Velike pleći,
levo je šumoviti kanjon Crne Kamenice čiji se žubor jasno čuje.
Pravo na jug pružaju se široke livade visoravni Tometino polje, preko koje vodi put za Požegu.

U apartmanima NINA Divčbare se nalaze štampane mape na kojima su označene lokacije vrhova Divčibara i udaljenosti
od svakog apartmana.